Tilbakemeldinger

Om du har spørsmål eller forslag til endringer og forbedringer av vår handlingsveileder, er det fint om du sender en mail til BTI-prosjektleder i Lillesand kommune Birgit.Vegusdal@lillesand.kommune.no