Kontakt

Kommunen

Telefon.: 372 61 500 (Ved krise ring: 476 59 999).

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: 09:00 – 15:00

Helsestasjon og familiesenter:

Telefon: 991 10 539

Psykisk helse og rus

 Telefon: 917 15 570

Barnevern

Telefon:  380 75 930

PPT

Telefon:  411 48 144

Politi

Telefon: 381 36 000

E-post: post.agder@politiet.no

Legevakt

Telefon: 116117. Akutt: 113.

SLT-koordinator

Telefon: 906 45 895