Samtale med barn

SNAKKE er en opplæringsplattform som skal øke fagkunnskap, og primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn ved at ansatte kan øve seg på den vanskelige samtalen med barn. 

SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut» (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedepartementet