Ressursteam

Ressursteam er team i barnehage og skole som består av skolehelsetjenesten, PPT-rådgiver og ledelse ved skole eller barnehage. I barnehagens ressursteam er også kontaktpersonen fra spes.ped.teamet med.

Ansatte i barnehage eller skole kan melde inn barn/ungdom det er knyttet bekymring til.

Som en hovedregel, må stafettholder be om samtykke fra foreldre/ungdom til å dele informasjon før drøfting i ressursteam.

Ressursteam holdes regelmessige i barnehager og skole med hyppighet som samsvarer med størrelse på barnehagen eller skolen.