Når barn og unge er pårørende til noen i familien som er syke

Hvis foreldre eller søsken er syke, det kan være fysisk sykdom, psykisk sykdom, eller skade, kan du være en pårørende. Noen barn opplever at foreldre eller søsken misbruker rusmidler og dette påvirker hverdagen negativt. Barn er også pårørende når noen nær dem dør. Da kan det være godt å ha noen å snakke med. 

Hvis du tenker at du er en pårørende, kan du snakke med en voksen som du stoler på. Dette kan være en lærer, en helsesykepleier på skolen eller en annen voksen du har tillit til. Den voksne kan ta kontakt med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen i Lillesand. Helsesykepleieren i kommunen vil da hjelpe deg videre, dersom du har behov for det.