Til ansatte og samarbeidspartnere om barn som pårørende

Hvis noe alvorlig skjer med foreldre eller barn, så påvirker det hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet blir ikke slik det pleier å være. 

Snakk med barnet om det som er vanskelig. Helsesykepleierne i kommunen kan hjelpe deg videre i kommunens hjelpeapparat.

Alle enheter i sektor for helse og kultur i Lillesand kommune har en barneansvarlig. Denne personen har et spesielt ansvar for å påse at barn som pårørende blir ivaretatt når sykdom, skade eller død oppstår i en familie. Barneansvarlige har god kunnskap om kommunens oppfølgingstilbud, og regionale tilbud for målgruppen. 

Dersom du jobber i barnehage eller skole, kan du ta kontakt med helsesykepleieren som er tilknyttet din enhet. De vil hjelpe deg videre. 

Nettressurser:

Pårørendeveileder fra helsedirektoratet

Kommunale og regionale tilbud til barn som pårørende

SMIL-kurs for barn og unge i Lillesand som er pårørende