Til voksne om barn som pårørende

Hvis noe alvorlig skjer med foreldre eller barn, påvirker det hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet blir ikke slik det pleier å være.  Hvis foreldre eller søsken er syke; det kan være fysisk sykdom, psykisk sykdom, eller skade, kan barn være en pårørende. Noen barn opplever at foreldre eller søsken misbruker rusmidler og dette påvirker hverdagen negativt. Barn er også pårørende når noen nær dem dør. Da kan det være godt å ha noen å snakke med. 

Alle enheter i sektor for helse og kultur i Lillesand kommune har en barneansvarlig. Denne personen har et spesielt ansvar for å påse at barn som pårørende blir ivaretatt når sykdom, skade eller død oppstår i en familie. Barneansvarlige har god kunnskap om kommunens oppfølgingstilbud, og regionale tilbud for målgruppen.