Stafettholder

Stafettholder er den ansatte som er nærmest barnet/ungdommen. Stafettholderen har ansvar for å koordinere og dokumentere arbeidet.

Når undringen viser at det er grunn til bekymring og det er behov for å iverksette tiltak for å bedre et barns situasjon, må det bestemmes hvem som skal være stafettholder. På nivå 1, vil det som regel være en helsesykepleier, pedagogisk leder eller kontaktlærer.

Om flere hjelpetjenester blir koblet på, må det vurderes om stafettholderen skal gi «stafettpinnen» videre til en annen som har fått ansvar for oppfølging av barnet eller ungdommen. Det skal alltid være tydelig hvem som er stafettholder.

Stafettholderen kaller inn til møter, sørger for at det blir skrevet referater fra møter og for at referater blir sendt til de som skal ha dem. Stafettholderen er også ansvarlig for at tiltak blir fulgt opp og evalueres.

Barnet eller ungdommen skal ha en stafettholder helt til vi er trygge på at barnet eller ungdommen har det trygt og godt.