Konsultasjonsteam

Konsultasjonsteamet består av aktører fra kommunale hjelpetjenester og ABUP.

Konsultasjonsteamet kan bistå med drøfting og råd i komplekse saker som ikke har funnet sin løsning på et tidligere tidspunkt i BTI-modellen. Teamet har møte på helsehuset den første torsdagen hver måned mellom kl 1200 og 1500.

Ønsker helsestasjonen, barnehagen eller skolen å ta opp saken i konsultasjonsteamet, tar de kontakt med leder av konsultasjonsteamet så tidlig som mulig. Det avklares om saken er aktuell for konsultasjonsteamet. Om den er det, forbereder leder av konsultasjonsteamet saken grundig og kaller inn alle relevante hjelpetjenester. Leder orienterer de aktuelle hjelpetjenestene om saken i forkant av møtet og leder møtene.

Helsestasjonen, barnehagen og skolen må ha samtykke fra foresatte/ungdom til å dele informasjon før drøfting i konsultasjonsteamet.