Konsultasjonsteam

Konsultasjonsteamet består av aktører fra de ulike hjelpetjenestene og holder til på Helsehuset i Lillesand. I komplekse saker kan ledelsen ved barnehager og skoler booke seg inn på møte som holdes den første eller andre torsdagen hver måned mellom kl 12.00 og 15.00. Det er kommunepsykolog Jens T.Jensenius som koordinerer og leder møtene. Ring 971 01 137 eller send mail til JenJen@lillesand.kommune.no om du har en sak du vurderer å ta opp i konsultasjonsteamet.

Som en hovedregel, må stafettholder be om samtykke fra foreldre/ungdom til å dele informasjon før drøfting i konsultasjonsteamet.